Pasningsvejledning Tamarin

 

Alder:

Ca. 10-14 år i fangenskab, men er set at blive over 20 år

 

Størrelse:

Tamariner har en kropsstørrelse på omkring 20-30 cm plus en hale på ca. 25-45 cm. Vægten ligger typisk på ca. 400-500 g, men de kan blive både større og mindre. Af de 7 arter er rødbuget, skæg- og rødhåndet tamarin generelt de største/kraftigste og paryktamarin den mindste

 

Kønsmoden:

Ungerne bliver kønsmodne som 1½-2-årige, hanner typisk lidt senere end hunner

 

Drægtighed:

5-6 måneder

 

Kuldstørrelse:

Oftest 2, men 1-4 kan forekomme

 

Fravænning:

Da alle unger naturligt hjælper med at opfostre yngre søskende og herigennem selv lærer at være forældre og begå sig socialt, må unger ikke tages fra familien for tidligt. De må tidligst tages fra deres familie, når følgende 2. kuld unger er selvstændige

 

Foder:

Hovedsagligt grønt og lidt frugt. De skal også have adgang til abe-piller. Et par gange ugentligt suppleres der med animalsk protein, i form af f.eks museunger, insekter, rejer, kogt kylling, mm.

Der kan også gives hunde- eller kattemad som godbid.

Vælling og gummi skal også være en del af foderplanen, gerne dagligt

 

Bur:

Til et par anbefales en indevoliere (19 x 19 mm i maskestørrelse) på mindst 3,5 x 1,5 x 2,5 m, men helst større og højere. Ved flere individer bør grundarealet øges med ca. 10 % per ekstra individ

 

En eller flere tamariner?

Tamariner skal altid holdes flere sammen, gerne i naturlige familiegrupper. Medmindre anlægget er meget stort, bør der i en gruppe ikke være meget mere end ca. 8 individer, da der ellers ofte vil opstå konflikter, hvor moderen muligvis vil forsøge af jage de ældste unger væk. Det er dog meget forskelligt fra gruppe til gruppe, hvornår grænsen præcist er nået.