Pasningsvejledning Rotte

 

Alder:

2-3 år, men ældre individer forekommer

 

Størrelse:

Ca. 15-25 cm plus halen i knap tilsvarende længde. Vægten ligger typisk på 150-500 g med hannerne som værende størst, men individer helt op til 900 g er set

 

Kønsmoden:

5-ugers-alderen

 

Drægtighed:

Ca. 21-24 dage

 

Kuldstørrelse:

Ca. 7-9 unger pr kuld. Helt op til 22 er dog set

 

Fravænning:

Ca. 6 uger gamle

 

Foder:

Som basisfoder skal tamrotter gives en foderblanding til rotter uden frø og nødder, da de er for fedende (f.eks. altromin og socops, som også slider godt på tænderne), suppleret dagligt med lidt frugt (ikke citrus), diverse grønt (undgå dog bl.a. rå kartoffel og rå bønner), hårdkogt æg, kød, kogt fisk, insekter, frø, korn eller nødder. Lidt kattetørfoder kan også gives som proteintilskud.

 

Bur:

Et bur til 2-3 rotter skal være mindst 120 x 80 cm og 65 cm i højden, men meget gerne større. Et anlæg kan med fordel bygges op i højden i flere etager. Arealet skal øges med ca. 20 % per ekstra individ

 

En eller flere rotter?

Rotter bør holdes mindst to sammen, men meget gerne i små grupper. En gruppe kan f.eks. bestå af flere hunner, evt. med én han, dog kun hvis man er klar på at få unger. Hanner kan normalt gå sammen, hvis de er vokset op sammen (f.eks. kuldsøskende), men voksne hanner, der er fremmede for hinanden, vil typisk være aggressive over for hinanden.

Rotter bør som udgangspunkt kun holdes med artsfæller. Der er dog eksempler på, at tamrotter kan trives fint med andre fredelige familiedyr. Rotter og andre dyr i samme rum bør dog altid være under opsyn.

Selvom rotter er særdeles sociale dyr, kan flokfæller blive aggressive over for hinanden, hvilket typisk skyldes for lidt plads og for få skjulesteder, hvor de kan undslippe hinanden. Tegn på aggressivitet inkluderer strittende pels, hvæs og slag med halen. Yngre individer slås dog også som en del af deres leg.