Pasningsvejledning Ørkenrotte

 

Alder:

Ørkenrotter bliver normalt mellem 3 og 7 år

 

Størrelse:

Ca. 10-14 cm plus en hale i tilsvarende længde. Vægten er omkring 50-150 g

 

Kønsmoden:

Ca. 8-10-ugers-alderen. Det anbefales dog først at lade hunnen yngle, når hun er min. 4-5 måneder gammel. Normalt vil hunnen kunne yngle indtil ca. 2-års-alderen

 

Drægtighed:

23-28 dage, evt. længere, hvis hunnen dier sit forrige kuld

 

Kuldstørrelse:

 3-7 unger, men både færre og flere unger ses af og til

 

Fravænning:

Ørkenrotter kan fravænnes når de er 4 uger

 

Foder:

En foderblanding til ørkenrotter skal gives sammen med en daglig portion af forskelligt grønt (dog aldrig rå bønner og rå kartofler) og lidt insekter (melorme, græshopper, fårekyllinger, natsværmere o.l.). Frisk hø skal være en naturlig del af deres daglige foder. Kogt æg kan gives i ny og næ. Proteinrige emner som kogt æg og melorme er især vigtigt for drægtige og diegivende hunner.

Solsikkefrø, rosiner og andre sukkerholdige emner bør kun gives som godbid i små mængder, da dyrene ellers let bliver overvægtige.

Usprøjtede grene (undgå nåletræer), gerne med skud, bør altid være tilgængelige som gnavemateriale sammen med en mineral/salt- og kalksten, som dyrene også kan slide deres rodåbne fortænder på.

Ørkenrotter vil naturligt gemme overskydende foder i deres underjordiske kamre som forråd til dårlige tider. Sørg derfor for jævnligt at tjekke og fjerne letfordærvelige emner fra eventuelle forrådskamre

 

Bur:

Ørkenrotter kan hurtigt og let gnave sig igennem bløde materialer (f.eks. træ og plastik) og sviner desuden en del med bundmaterialet. Derfor holdes de bedst i et terrarium. Anlægget bør være min. 80 x 50 x 60 cm for to individer, men meget gerne større. Grundarealet øges med ca. 10-20 % per ekstra individ

 

En eller flere ørkenrotter?

Grundet ørkenrotters naturligt store sociale behov bør de aldrig holdes alene. Det er uden tvivl lettest at holde par/grupper af individer, der er opvokset sammen. Individer ældre end ca. 10 uger, specielt hunner, vil oftest være aggressive over for fremmede artsfæller. Hold kun han og hun sammen, hvis der ønskes unger, ellers 2-3 sammen af samme køn